Regulamin

REGULAMIN HALOWEJ LIGI BIZNESU K+M SPORT im. Macieja Brauna

 1. W lidze biorą udział drużyny, które do dnia wskazanego przez Organizatora uiszczą opłatę za wpisowe w terminie podanym przez Organizatora na wskazane konto.
 2. W lidze mogą brać udział wszystkie drużyny od klubów piłkarskich, po zupełnie amatorskie.
 3. W lidze obowiązują zasady FIFA Futsal z wyłączeniem czasu gry (2x20min z ostatnią minutą efektywnego czasu gry)
 4. Drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie. Przed startem rozgrywek dostarczją Organizatorowi listę zawodników oraz oświadczenie o stanie zdrowia i posiadanym ubezpieczeniu NW - jest to warunek uczestnictwa w rozgrywkach! 
 5. Listy zgłoszeniowe oraz oświadczenie muszą być dostarczone drogą mailową najpóźniej na tydzień przed startem rozgrywek.
 6. Każda drużyna otrzymuje przed meczem klucz od szatni i do momentu jego zdania, odpowiada za rzeczy w niej przechowywane. Za rzeczy pozostawione w szatniach Organizator nie odpowiada
 7. Drużyna może zgłosić do ligi max 18 zawodników. W przypadku podania mniejszej ilości zawodników tj. np. 14, drużyna może dopisać max do 4 zawodników i na minimum 24h przed meczem dostarczyć nową listę Organizatorowi drogą mailową (zawodnicy dopisani w trakcie trwania rozgrywek nie będą ubezpieczeni!).
 8. Podczas trwania ligi zakazane są transfery z jednej drużyny do drugiej.
 9. Zawodnik pauzuje jeden mecz po otrzymaniu czerwonej kartki (od razu) lub po otrzymaniu trzeciego napomnienia żółtym kartonikiem.
 10. Na mecz drużyna stawia się minimum 5 minut przed pierwszym gwizdkiem. W innym przypadku mecz zostanie zweryfikowany jako walkower dla drużyny przeciwnej.
 11. Prośby o ewentualne zmiany w terminarzu przyjmowane będą na minimum 72 godziny przed meczem i będą zależne od zgody drużyny przeciwnej. Każda drużyna na prawo przełożyć jedno spotkanie w trakcie trwania rozgrywek na tzw. termin rezerwowy podany w terminarzu rozgrywek.
 12. Drużyny występują w lidze w jednolitych koszulkach. W przypadku konfliktu kolorów, znaczniki zakłada drużyna będąca niżej w tabeli.
 13. O kolejności w tabeli w przypadku tej samej ilości punktów decyduje bezpośredni mecz. W przypadku trzech drużyn z takim samym bilansem punktowym, decyduje tzw. „mała tabela” uwzględniająca mecze pomiędzy drużynami.
 14. Podczas rozgrywek Ligi Halowej K+M Sport nie wolno spożywać, ani wnosić napojów alkoholowych. Palić można tylko w wyznaczonych miejscach.
 15. Każde niestosowne bądź niekulturalne zachowanie może być ukarane wydaleniem z rozgrywek bez zwrotu kosztów poniesionych przez drużynę.
 16. Zawodnik ukarany czerwoną kartką za niesportowe zachowanie pauzuje tyle spotkań ile zadecyduje sędzia prowadzący zawody.
 17. W lidze gramy wyłącznie piłką zapewnioną przez Organizatora.
 18. Uczestnicy mogą otrzymać rachunek za wpisowe do turnieju (bez VAT-u) np. za organizację imprezy sportowej dla pracowników.
 19. Na ławce rezerwowych przebywać mogą tylko osoby funkcyjne wpisane w protokół przed meczem.
 20. Protokoły drużyny otrzymają przed startem rozgrywek. Wypełnione protokoły przekazujemy Organizatorowi/Sędziemu przed meczem.
 21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów meczów w czasie trwania rozgrywek. Organizator o zmianie terminu rozgrywek poinformuje: telefonicznie, mailowo oraz zamieści informacje na stronie internetowej: www.malwee.pl
 22. Regulamin Ligi Halowej K+M Sport podpisują wszyscy kapitanowie/kierownicy drużyn uczestniczących w rozgrywkach, co stanowi, że zostali zaznajomieni z w/w regulaminem, regulaminem wynajmu pomieszczeń Hali Sportowej, ogólnym regulaminem obiektu i potwierdzają wolę jego przestrzegania.
 23. Zespoły przystępując do rozgrywek wyrażają zgodę na korzystanie przez Organizatora z praw do wizerunku, udostępnianie zdjęć oraz filmów z meczów na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Facebook.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator rozgrywek.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?